Dation Certificate Portal - Opleiders

Het Dation Certificate Portal geeft bedrijven inzicht in de status van code95, certificaten en overige cursussen van hun medewerkers.

Malon Gerrits avatar
21 artikelen in deze collectie
Geschreven door Malon Gerrits
Flows

Importeren van een bedrijf welke reeds bestaat in het portaal

Het portaal is het leidende systeem voor de meeste acties!
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bewerken van gegevens van een klant/bedrijf in het portaal

Het portaal is het leidende systeem voor de meeste acties!
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Niet meer kunnen bewerken van persoons- en bedrijfsgegevens in Dation

Vanaf het moment dat een bedrijf in het portaal is geïmporteerd moeten wijzigingen van bedrijfsgegevens via het portaal doorgevoerd worden
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Inschrijven op cursussen via Dation

Via het portaal kan een bedrijfsgebruiker haar medewerkers inschrijven op cursussen.
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Importeren van een nieuw bedrijf in het portaal

Het portaal is het leidende systeem voor de meeste acties!
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Uitschrijven van cursussen via Dation

Uitschrijven voor een cursus kan tot 48 uur voor aanvang!
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Cursusaanbod via Dation

Maak als opleider je cursusaanbod in Dation aan.
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Omgaan met dubbele medewerkers in het portaal

Dubbele medewerkers komen sporadisch voor.
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Aanmaken nieuwe bedrijfsmedewerkers (van jouw klant)

Nieuwe medewerkers van je klant voer je op in het portaal.
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Opvoeren van extern gevolgde cursussen van klantmedewerkers

De door de bedrijfsmedewerker extern behaalde certificaten worden niet automatisch gesynchroniseerd en moeten dus handmatig opgevoerd worden
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Opvoeren van code 95 cyclus

Een code 95 cyclus wordt niet gesynchroniseerd naar Dation en dient dus opgevoerd te worden in het portaal.
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

(De-)archiveren van medewerker

Op het moment dat een medewerker van jouw klant het bedrijf verlaat raden wij aan om deze bedrijfsmedewerker te archiveren.
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

(De)- archiveren van een bedrijf

Op het moment dat een samenwerking tussen opleider en klant/bedrijf ten einde komt is het mogelijk om het bedrijf te archiveren.
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Beheren van gebruikers van opleiders

Rolverdeling onder de gebruikers
Malon Gerrits avatar
Geschreven door Malon Gerrits
Meer dan een week geleden bijgewerkt