Met de CBR TOP koppeling kun je de volgende gegevens vanuit CBR TOP naar Dation synchroniseren: Examenplanning (capaciteit), examenresultaten + scoreformulieren en machtigingen.

1. Synchroniseren van CBR TOP

Het synchroniseren van CBR TOP doe je in het menu Agenda - Examens. Hier vind je de volgende knoppen voor de CBR TOP synchronisatie:

mceclip0.png
  • Synchronisatie log: Hiermee bekijk je de overzichten van synchronisatiemomenten uit het verleden.

  • Volledig synchroniseren met TOP: Met deze knop haal je de TOP gegevens op van de afgelopen 6 maanden

  • Synchroniseren met TOP: Met deze knop haal je de TOP gegevens op van de afgelopen 7 dagen

De functie 'Synchroniseren met TOP' gaat sneller dan de 'Volledige synchronisatie'. Er wordt immers minder data opgehaald.

2. Resultaten van de synchronisatie bekijken

Na de synchronisatie zie je in de examenagenda een overzicht van alle examenmomenten. Bovendien staan de gereserveerde examens ook in de agenda van de betreffende instructeur(s).

mceclip1.png

De CBR TOP koppeling synchroniseert aan de hand van de volgende gegevens uit Dation:

  • Eerste voornaam (doopnaam) + geboortedatum

  • CBR Kandidaatsnummer

Is het CBR kandidaatsnummer niet ingevuld, dan kijkt het systeem alleen naar de naam en de geboortedatum. Dit betekent wel dat de gegevens in Dation 100% overeen moeten komen met de gegevens in TOP. Is er een afwijking in de spelling van de naam of in de geboortedatum, dan kan het examen niet worden gesynchroniseerd. Er komt dan een melding.

3. Meldingen bekijken:

Van elk synchronisatiemoment wordt een registratie gedaan in het synchronisatie log.

Klik in Agenda -> Examens op ‘Synchronisatie log’. Je krijgt nu een overzicht te zien van alle registraties. De meest recente registratie staat bovenaan.

mceclip2.png

Door op de regel te klikken bekijk je de details van het synchronisatie moment.

Tip: Je kunt nu ook gericht zoeken op de naam van de leerling, dit kan je doen door op het + teken te klikken en een extra zoekfilter toe te voegen.

mceclip0.png

Vul vervolgens de achternaam in van de leerling en klik op zoeken.

mceclip1.png

4. Veel voorkomende foutmeldingen:

Heeft u het antwoord gevonden?